Lyme C6 antistoff – Serologi

Borreliose

Indikasjon
Sterk mistanke om borreliose til tross for negativ primærserologi.
Konfirmasjon av grenseverdi / svak positiv i primærserologi.

Se ellers

Borrelia IgG / IgM antistoff
Borrelia IgM / IgG ImmunoBlot

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– flåttbitt
– Erythema migrans
– nevroborreliose

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt  svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse:
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
2 – 7 dager.

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares Positiv / Negativ, og tolkes sammen med Borrelia primærtest.

Stikkord: , ,