AST – Serologi

Anti streptolysin test (streptokokk antistoff)

Indikasjon
Ved spørsmål om komplikasjoner etter streptokokkinfeksjon, som f.eks. ved:
– Postinfeksiøs glomerulonefritt
– Revmatisk feber
– Erysipelas
– Arthritt
– Karditt
– Erythema nodosum

Stigning i AST titer kommer 1 – 2 uker etter infeksjon.

Se ellers
DNase B antistoffer

Kliniske opplysninger
Se indikasjon.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.

Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares med titer (IU/ml) og kommenteres ut fra titernivå og kliniske opplysninger.
Prøver med titer ≥ 800 tilleggstestes mhp. anti-Dnase B.

Stikkord: , , , ,