Chlamydophila pneumonia IgG / IgM antistoff – Serologi

Chlamydophila pneumonia

Indikasjon
Mistanke om luftveisinfeksjon med Chlamydophila pneumoniae.

Se ellers
Mycoplasma pneumonia PCR
Chlamydophila pneumonia PCR
Mycoplasma pneumonia IgM og IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– 1.sykdomsdag
– symptomer
– behandling
– evt. tidligere innsendt prøve

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager
Utenom sesong kan svartid være noe lenger.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares med
– Chlamydophila pneumonia IgG Positiv / Negativ
– Chlamydophila pneumonia IgM Positiv / Negativ

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Stikkord: , , ,