Chlamydophila pneumoniae DNA

TEST296 logoIndikasjon
Mistanke om atypisk nedre luftveisinfeksjon.

Dersom det rekvireres PCR undersøkelse på luftveispatogener utføres og besvares analyse på alle tre agens (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae og Bordetella pertussis).

PCR er en sensitiv og meget spesifikk analysemetode som gjør diagnostikken noe sikrere enn indirekte påvisning av agens vha serologi. Etter ca 4 uker vil mengden bakterier avta, og dermed reduseres sannsynligheten for påvisning ved hjelp av PCR.

Se ellers
Chlamydophila pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi
Mycoplasma pneumoniae – PCR
Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi
Bordetella pertussis – PCR
Bordetella pertussis IgG antistoff – Serologi

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– 1.sykdomsdag
– symptomer
– behandling

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.
_MG_1130
Riktig prøvetaking ved nasopharynx prøver til luftveis PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager.
Utenom sesong kan prøvesvaret ta noe lenger tid.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Positiv / Negativ.

Enkelte prøver kan inneholde stoffer som hemmer PCR analysen. I disse tilfellene ber vi om ny prøve.

Stikkord: , , , , ,