DNase B – Serologi

Anti-DNase B (streptokokk antistoff)

Indikasjon
Tilleggsundersøkelse ved høye AST titer, ved komplikasjoner til streptokokkinfeksjon eller ved hudinfeksjoner forårsaket av streptokokker (bl.a. erysipelas, erythema nodosum). Mer spesifikk enn AST og mer sensitiv ved hudinfeksjoner som sjelden gir stigning i AST.

Se ellers
AST – Streptolysin antistoff

Kliniske opplysninger
Se indikasjon.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares med titer (IU/ml) og kommenteres ut fra titernivå og kliniske opplysninger.

Stikkord: , ,