Gjærsopp – Dyrkning

Indikasjon
Mistanke om soppinfeksjon.

Kliniske opplysninger
Oppgi prøvetakingssted og klinikk.
– sykdomshistorie
– antibiotikabehandling
– tidligere antimykotisk behandling
– annen bakenforliggende sykdom

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Sekret / puss / avskrap

Prøvetakingsutstyr
–  Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).
–  Copan®Transportmedium oransje kork (tynn pensel).
– Steril universalcontainer til puss, ekspektorat.
_MG_1105_MG_1101_MG_1102

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet, og svaret sendes da ut med en kommentar.

Svartid
2 dager.

Besvarelse / tolkning
Positive prøver besvares med aktuelt funn, mengdeangivelse og rådgivende kommentar.

Resistensbestemmelse utføres normalt ikke.

Stikkord: , , , , , ,