Magnesium i døgnurin (U-Magnesium pr. døgn)

– Mg, U-Magnesium/d

NLK-kode
NPU03945 

Indikasjoner
Utredning av magnesiummangel.

Prøvetaking
2 mL av en godt blandet døgnurin samlet på beholder tilsatt 10 mL 6 mol/L saltsyre. Døgndiuresen må oppgis.
Instruer pasienten om korrekt samling av døgnurin.
Referanseområde
2,5 – 7,5 mmol/døgn
Utskillelsen av magnesium i døgnurin er kostavhengig.

Tolkning
Hvis magnesiummangel skyldes manglende tilførsel, malnutrisjon eller malabsorpsjon, og nyrefunksjonen er normal, sees verdier under 0,5 mmol/døgn. Ved hypomagnesemi tyder verdier over 1,0 mmol/døgn på at nyrene taper unormalt mye magnesium. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,