Mononukleosetest (P-Mononukleosetest)

– Heterofile antistoffer

NLK-kode
NPU03946  

Indikasjoner
Hurtigtest for diagnostikk av infeksiøs mononukleose (Ebstein-Barr-virus infeksjon) hos ungdommer og voksne.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Negativ

Tolkning
Positiv test kan forventes fra 6-10 dager etter sykdomsdebut hos minst 90% av voksne pasienter med infeksiøs mononukleose. Prøven er minst 95%. Barn danner sjeldnere heterofile antistoffer. Hos barn under 4-5-år kan positiv prøve ikke forventes. Dersom mononukleosetesten er negativ og det fortsatt er klinisk mistanke om sykdommen, bør det rekvireres bestemmelse av spesifikke antistoffer rettet mot Epstein-Barr virus; spesielt gjelder dette barn under 15 år.

Stikkord: