Tarmpatogene bakterier – Fæces – Dyrkning

Indikasjon
Ved spørsmål om patogene tarmbakterier, dyrkes prøven mhp Salmonella, Shigella, Yersinia, og Campylobacter.

Ut fra kliniske opplysninger vil laboratoriet velge undersøkelse mhp andre aktuelle bakterier som f.eks.;
– enteropatogene E.coli, EHEC
– Vibrio-arter
– Aeromonas
– Pleisiomonas

I forbindelse med 1. gangs helseundersøkelse av asylsøkere, undersøkes prøven mhp Salmonella og Shigella.

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger mhp dyrkning av patogene tarmbakterier;

– konsistens på avføring
– utenlandsopphold – varighet og geografisk angivelse
– blodig diaré
– antibiotikabehandling, ab-allergi
– tidligere innsendt prøve?
– pasientens generelle helsetilstand / diagnose
– inntak av mulig infisert mat / vann
– utbrudd?

Prøvetakingsutstyr
– FecalSwab (tarmpatogene bakterier).
_MG_1157

Klikk her for å laste ned prøvetakingsveiledning for fecalSwab.

Dersom pasienten tar flere prøver til ulike tidspunkt, må hver prøve merkes med prøvetakingstidspunkt. Ved behov for repeterte prøver anbefales det at prøvene tas på ulike dager.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Fæces

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Ved negativt funn besvares prøven med;
Salmonella, Shigella, Yersinia og Campylobacter: Ikke påvist
Ved tarmpatogent funn besvares prøven med aktuell agens.

Enkelte patogene tarmbakterier må bekreftes ved referanselaboratorium. Når endelig svar foreligger, sendes det ut ny besvarelse.
Resistensbestemmelse utføres, men besvares ikke rutinemessig ut, men man kan få dette ved henvendelse til laboratoriet.
Ved førstegangs påvisning av tarmpatogene mikrober som er meldepliktige til MSIS, sendes meldeskjema sammen med prøvesvaret. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.
Positive funn ringes rekvirenten.

Kontrollprøver:

Når det er påvist et tarmpatogent agens, er det ikke nødvendig  med kontrollprøver så lenge pasienten fortsatt har diare.
Første kontrollprøve anbefales tatt tidligst 2-3 dager etter symptomfrihet. Prøvene skal tas med minst 48 timers mellomrom. Kontrollprøver anbefales hvis pasienten tilhører smittefaregrupper (personer i næringsmiddelindustri, helsepersonell, barn i førskolealder som er i institusjoner). Mer informasjon er tilgjengelig på FHI hjemmeside.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,