Patogene tarmbakterier – Fæces – Dyrkning

Indikasjon
Ved spørsmål om patogene tarmbakterier, dyrkes prøven mhp Salmonella, Shigella, Yersinia og Campylobacter.

Ut fra kliniske opplysninger vil laboratoriet velge undersøkelse mhp andre aktuelle bakterier som f.eks.;
– enteropatogene E.coli
– Vibrio arter
– Aeromonas
– Pleisiomonas

I forbindelse med 1.gangs helseundersøkelse av asylsøkere, undersøkes prøven mhp Salmonella og Shigella.

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger mhp dyrkning av patogene tarmbakterier;

– konsistens på avføring
– utenlandsopphold – varighet og geografisk angivelse
– blodig diaré
– antibiotikabehandling, ab-allergi
– tidligere innsendt prøve?
– pasientens generelle helsetilstand / diagnose
– inntak av mulig infisert mat / vann
– utbrudd?

Prøvetaking og forsendelse
Prøvemateriale
– Fæces

Prøvetakinggsutstyr
– FecalSwab (tarmpatogene bakterier).
_MG_1157

Klikk her for å laste ned prøvetakingsveiledning for fecalSwab.

Dersom pasienten tar flere prøver til ulike tidspunkt, må hver prøve merkes med prøvetakingstidspunkt. Ved behov for repeterte prøver anbefales det at prøvene tas på ulike dager.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet, og svaret sendes da ut med en kommentar.

Svartid
2 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Ved negativt funn besvares prøven med;
Salmonella, Shigella, Yersinia og Campylobacter: Ikke påvist
Ved funn av Salmonella og Campylobacter besvares prøven med aktuelt agens.

Andre patogene tarmbakterier må sendes til referanselaboratorium for nærmere indentifikasjon eller konfirmering. Prøven besvares da med forklarende tekst. Når endelig svar foreligger, sendes det ut ny besvarelse på prøven.
Når det er utført resistensbestemmelse, kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Dette opplyses det om i svarbrevet.
Ved førstegangs påvisning av tarmpatogene mikrober som er meldepliktige til MSIS, sendes meldeskjema sammen med prøvesvaret. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.
Positive funn ringes rekvirenten.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,