Rubella immunstatus (IgG antistoff) – Serologi

Røde hunderTEST296 logo

Indikasjon
Immunstatus ved graviditet.

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven er;
– Graviditet
– Vaksinasjon

Prøvetaking 
Materiale
Serum

 

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom oppbevaring over natt før forsendelse, settes prøven i kjøleskap .
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 2 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist» sammen med utfyllende kommentar.

Positive prøver besvares med «Påvist» og antistoffmengde sammen med utfyllende kommentar.

Stikkord: