Vitamin K1 (P-Vit K1 (Fyllokinon))

– Fyllokinon

NLK-kode
NPU19889

Bakgrunn
Vitaminet finnes som fyllokinon (K1) i planter og menakinoner (K2) som dannes av bakterier bl.a. i tykktarm. Det er vitamin K1 som måles. Det er  små lagre av vitamin K i kroppen, da omsetningen er meget rask. Det er derfor viktig med jevn tilførsel. Til tross for at vitamin K er et fettløselig vitamin, er metabolittene vannløselige og utskilles i urinen. Vitamin K bidrar til å gi visse proteiner kalsiumbindende egenskaper ved å  omdanne glutaminsye  til gamma-karboksyglutaminsyre (gla). Dette er viktig for funksjonen av kalsiumbindende proteiner bl.a. i koagulasjonssystemet.

Indikasjoner
Malabsorpsjon, malnutrisjon og utredning av blødningstilstander hos nyfødte.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Prøven må beskyttes mot lys.

Referanseområde
0,13 – 1,50 μg/L

Tolkning
Lave verdier sees ved malabsorpsjon, gallegangsokklusjon, kronisk leversykdom, kronisk pankreatitt, Crohns sykdom og cystisk fibrose.

 

 

 

Stikkord: ,