VRE screening – Dyrkning

Indikasjon
VRE står for vankomycinresistente enterokokker. Enterokokker er en gruppe bakterier som normalt finnes i tarmen hos mennesker og dyr. De vanligste artene i slekten Enterococcus er E. faecalis og E. faecium.

Informasjon om norske retningslinjer for VRE er å finne på Folkehelseinstituttets nettside Håndtering av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved norske sykehus og sykehjem.

Screening for VRE før eller ved innleggelse i sykehus/sykehjem:

  • Alle pasienter som i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden.
  • Alle pasienter som har vært innlagt ved norsk eller nordisk helseinstitusjon med pågående VRE-utbrudd.

Det er ikke anbefalt å ta prøver av personalet.

Kontrollprøve: som hovedregel er det ikke nødvendig å ta kontrollprøver av en person som har fått påvist VRE. En eller flere negative kontrollprøver utelukker ikke kolonisering og personen må anses å være kronisk bærer.

Kliniske opplysninger
Se indikasjon for undersøkelse

Prøvetaking
Prøve for VRE tas med vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium. Ta ett prøvesett, det vil si en prøve fra hvert prøvetakingssted.

Prøvemateriale

  • rektalpensel på Copan transportmedium sort kork (tykk pensel)
  • ved infeksjon tas prøve fra infeksjonssted

 

Obs: Vennligst send alltid en pensel til VRE screening og en til ESBL screening  fra relevante prøvelokalisasjoner (i tilfelle ønske om begge undersøkelser). Egnet transportmedium er Copan Amies transportmedium eller Faecal Transswab ved faeces.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
3-6 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut etter 3 døgn.
Positive prøver besvares med funn og kommentar.

Smitteoppsporing ved uventet funn av VRE

  • Ved funn av VRE hos inneliggende pasient tas prøve av alle inneliggende pasienter på samme avdeling.
  • Dersom det blir funnet flere tilfeller av VRE på samme avdeling, utvides prøvetakingen til andre avdelinger der VRE-positive pasienter i løpet av nåværende opphold har vært innlagt.
  • For videre informasjon henvises det til FHI`s hjemmeside.
Stikkord: ,