ALAT (P-ALAT)

– Alaninaminotransferase, ALT, glutamat pyruvat transaminase, GPTTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om levercelleskade.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner: ≤ 45 U/L
Menn: ≤ 70 U/L

Tolkning
Forhøyet ALAT ses ved virushepatitter, overvekt, toksisk leverskade, alkoholisk hepatitt, gallevegsobstruksjon, levertumor, preeklampsi, hemokromatose og tilstander som gir hypoksi i leveren.

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,