Albumin (P-Albumin)

Indikasjoner
Mistanke om forstyrret proteinsyntese eller unormalt proteintap. Ødem av ukjent årsak. For beregning av albuminkorrigert kalsium.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Kvinner og menn:
< 1 år: 30 – 47 g/L
1-39 år: 36 – 48 g/L
40-69 år: 36 – 45 g/L
>69 år: 34 – 45 g/L

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,