Alfa1-antitrypsin (P-Alfa1-antitrypsin)

– AAT, α1-Antitrypsin, α1AT, α1-proteinase inhibitor, α1-PiTEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av akuttfasereaksjoner («aktive prosesser»), særlig ved mistanke om leveraffeksjon, da AAT øker mer markant enn de øvrige akuttfaseproteinene ved affeksjon av leverparenkymet. Mistanke om medfødt lav Alfa1-antitrypsin(AAT)-konsentrasjon. Utredning ved tidlig utvikling av lungeemfysem og kronisk obstruktiv lungesykdom samt ved leversykdom uten annen kjent årsak. (Dersom ATT i serum er under nedre referansegrense, bør tilstanden utredes videre med genotyping.) Som supplement til serumproteinelektroforese.

Prøvetaking

Serumrør med gel.

Referanseområde
0,9 – 1,9 g/L

Tolkning
Høye verdier sees ved akutte og kroniske inflammasjoner Stigningen er mest uttalt ved inflammasjoner i lever. Også hos gravide og ved bruk av østrogener sees forhøyede verdier. Lave verdier sees ved en rekke genetiske varianter. Ved mistanke om genetisk nedsatt konsentrasjon av AAT bør prøven tas når pasienten ikke har noen form for «aktiv prosess». For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,