Allergenspesifikt IgE


TEST296 logo
Bakgrunn
Spesifikke IgE-antistoffer mot allergener kan påvises og bestemmes kvantitativt i serum. Det finnes over 600 ulike allergener for slik testing.

Laboratoriet har følgende screening-paneler: «Matvarepanel» som inneholder allergenekstrakter fra melk, torsk, hvete, eggehvite, peanøtt og soja, «Inhalasjonspanel, sesong» som inneholder allergenekstrakter fra bjørk, timotei, burot, Cladosporium herbarum (sopp) og Alternaria tenius (sopp), «Gresspanel» som inneholder allergenekstrakter fra hundegress, strandsvingel, raigress, timotei og engrapp, og «Inhalasjonspanel, helår» som inneholder allergenekstrakter fra katt, hest, hund, kanin og Dermatophagoides pterognyssinus (midd). Ved positivt resultat blir enkeltallergenene i panelet undersøkt. Det gjelder ikke Gresspanelet, der antistoffer mot de enkeltallergenene som inngår  må rekvireres separat.

Vi analyserer også spesifikk IgE mot gråor, hassel, reke, jordbær, hasselnøtt, laks, selje, D. farinae (midd), appelsin, eple, krabbe, østers, paranøtt, Lepidoglyphus destruktor (husstøvmidd), kiwi, Acarus siro (melmidd), mandel, sitron, Tyrophagus putrescentiae (soppmidd), erter, bigift, vepsegift, valnøtt, Cashewnøtt og Aspergillus fumigatus (muggsopp).  ​​

Dersom IgE-antistoffer mot andre spesifikke allergener ønskes undersøkt, blir prøven videresendt til Unilabs Lab. medicin, Eskilstuna. Det gjelder også enkeltallergenene som inngår i «gresspanelet». Laboratoriet er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Indikasjoner
Utredning av allergi når anamnesen peker mot et visst allergen.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Spesifikke allergener og allergipaneler: < 0,35 kU/L
For bigift og vepsegift, samt for legemidler foreslås en lavere grense på < 0,10 kU/L.

Tolkning
Positivt funn viser at pasienten er sensibilisert mot vedkommende allergen. Dette er sterkt korrelert til klinisk allergi, men ikke absolutt. Et negativt funn utelukker ikke IgE-mediert allergi. Negativt resultat på et allergipanel utelukker ikke allergi mot enkeltallerger som inngår i panelet. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.