ALP (P-Alkalisk fosfatase)

Indikasjoner
Utredning og kontroll av leversykdommer, særlig ved mistanke om kolestase.
Mistanke om skjelettsykdommer med økt osteoblastaktivitet.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Jenter og gutter:
0 – 14 d : 90 – 273 U/L
14 d – 1 år: 134 – 518 U/L
1 – 10 år: 156 – 369 U/L
10 – 13 år: 141 – 460 U/L
Jenter:
13 – 15 år: 62 – 280 U/L
15 – 17 år: 54 – 128 U/L
17 – 19 år: 48 – 95 U/L
Gutter:
13 – 15 år: 127 – 517 U/L
15 – 17 år: 89 – 365 U/L
17 – 19 år: 59 – 164 U/L
Kvinner og menn:
>19 år: 35 – 105 U/L

S-alkaliske fosfataser viser en betydelig individuell aldersvariasjon avhengig av om pasienten er i vekst.

Tolkning
Sterkt forhøyede verdier ses ved en rekke forskjellige skjelettsykdommer, som osteitis deformans, rakitt og metastaser. Hyperparatyreose kan gi forhøyede verdier, mens mindre økninger ses ved osteomalaci og frakturtilheling. Gallveisobstruksion kan gi svært høye verdier og forhøyede verdier ses ved mange andre typer leveraffeksjon. I siste del av graviditeten stiger ALP. Kronisk forhøyede verdier kan skyldes makroenzymer (kompleks mellom enzym och immunglobulin) eller familiær hyperfosfatasemi. Spedbarn kan  ha sterkt forhøyet ALP ved forbigående godartet hyperfosfatasemi. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,