Aluminium (P-Aluminium)

 

Indikasjoner
Regelmessig kontroll ved langvarig hemodialyse. Kontroll av pasienter med alvorlig nyresvikt. Mistanke om eller kontroll
av unormal aluminiumeksponering eller forgiftning.

Prøvetaking
Spesialrør med natriumheparin for spormetaller. Sentrifugeres. Plasma overføres til eget rør uten tilsetning og vasket i salpetersyre.

Referanseområde
<0,5 μmol/L

Tolkning
Høye verdier kan skyldes nedsatt utskillelse (nyresvikt) eller økt opptak (for eksempel ved hemodialyse). Serumnivå over 2,2 μmol/L har vært assosiert med ostemalasi eller encephalopati hos dialysepasienter. Overdreven bruk av aluminiumholdige medikamenter som f.eks. antacida kan imidlertid føre til akkumulering over tid. Eksponering kan også skje gjennom luftveiene ved inhalasjon av aluminiumholdige gasser eller røyk. Kosmetikk og særlig antiperspiranter kan inneholde aluminium og føre til et betydelig opptak gjennom huden.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

Feilkilder: Forurensning med aluminium fra omgivelsene eller fra prøvetakingsutstyret gir falskt for høye verdier.