Amylase, pankreas (P-Amylase, pancreas)

– PankreasamylaseTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om eller kontroll av akutt pankreatitt. Vurdering av pankreasaffeksjon ved mistanke om obstruksjon av pankreasgangen (tumor, stein). Mistanke om nedsatt pankreasfunksjon (kronisk pankreatitt, cystisk fibrose).

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Voksne:       10 – 65 U/L
1 uke – 5 md.: 1 – 10 U/L
6 md. – 1 år:    1 – 23 U/L
2 år – 14 år:     6 – 36 U/L
15 år – 17 år:  10 – 48 U/L

Tolkning
Forhøyede verdier sees ved akutt pankreatitt, andre akutte pancreasskader, pancreascyster, obstruksjon av pankreasgangen, for eksempel ved gallestein eller pankreascancer og makroamylasemi (et kompleks av amylase og et immunglobulin). Lave verdier av pankreasamylase i serum kan sees ved kronisk pankreatitt, cystisk fibrose og pankreascancer. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: