Amylase, total (P-Amylase)

– Amylase, totalamylaseTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om, samt kontroll av akutt pankreatitt. Amylase i serum kommer i hovedsak fra pancreas og spyttkjertler.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
25–120 U/L
Nyfødte har lavere verdier.

Tolkning
Forhøyede verdier sees ved akutt pankreatitt, andre akutte pancreasskader, pancreascyster, obstruksjon av pankreasgangen, for eksempel ved gallestein eller pankreascancer og makroamylasemi (et kompleks av amylase og et immunglobulin). Forhøyede verdier kan også forekomme ved perforert ulcus duodeni, ileus, ruptur av ektopisk svangerskap og andre akutte abdominaltilstander, og ved diabetisk ketoacidose. Forhøyede verdier sees også ved sykdommer i spyttkjertler, for eksempel parotitt og steindannelse og ved makroamylasemi (komplekser med immunglobuliner).  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,