Anaplasma IgG antistoff – Serologi

Anaplasma, (Ehrlichia)

Indikasjon
«Sommerfeber» med trombocytopeni, leukopeni, forhøyede leververdier, feber, influensalignende bilde etter flåttbitt.
Anaplasmose opptrer bare i perioder av året hvor flåtten er aktiv.

Klikk her for mer informasjon om Anaplasma (Smittevernveilederen, FHI)

Se ellers
Borrelia IgG / IgM antistoff

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, 1. sykdomsdag og informasjon om flåttbitt

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakningsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.

Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
Analysen utføres en gang i uken.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med titer og utfyllende kommentar.

Stikkord: , , ,