Anaplasma IgG antistoff – Serologi

Anaplasma, (Ehrlichia)

Indikasjon
«Sommerfeber» med trombocytopeni, leukopeni, forhøyede leververdier, feber, influensalignende bilde etter flåttbitt.
Anaplasmose opptrer bare i perioder av året hvor flåtten er aktiv.

Se ellers
Borrelia IgG / IgM antistoff
TBE (Tick borne encephalitis) IgG / IgM antistoff

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– kjent flåttbitt med evt. tidsangivelse
– symptomer
– 1.sykdomsdag

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakningsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.

Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtempratur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med titer og utfyllende kommentar.

Stikkord: , , ,