Anti-CCP (P-CCP IgG) Syklisk citrulinnert peptid (CCP) antistoff (IgG)

– Anti-perinukleær faktor, anti-keratin, anti-Sa, CCP-antistoff, antistoff mot Cyklisk Citrullinert Peptid (anti-CCP)TEST296 logo

Indikasjoner
Diagnostisk og prognostisk ved revmatoid artritt.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 4,0 U/mL

Tolkning
Positiv test har høy spesifisitet for RA (>95%), det vil si langt høyere spesifisitet enn RF, mens sensitiviteten er lav, ca 60-70%. Testen kan også være positiv ved RF-negativ RA, og den kan være positiv flere år før sykdomsdebut. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,