ANA, Anti-nukleære antistoffer (P-ANA bindevevssykdom as.)

 TEST296 logo

NLK-kode
NPU27815

Bakgrunn
Dersom ANA-screeningen er positiv, videresendes prøven til immunologisk avdeling for å bestemme hvilken spesifisitet antistoffet har. Det undersøkes da på anti-ENA (ENA = ekstraherbare nukleære antigener) og anti-dsDNA (ds = double stranded). ENA omfatter bl. a. antigenene Sm, RNP, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70 og Jo-1.

Indikasjoner
Screeninganalyse ved mistanke om systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, sklerodermi eller andre systemiske bindevevssykdommer.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
<0,5 (ratio).

Anbefalte vurderingsgrenser:

Negativ <0,7; Gråsone 0,7 – 1,0; Positiv >1,0.

Tolkning
Positiv ANA-screening uten påvist spesifisitet er et temmelig uspesifikt funn. Betydningen av de enkelte spesifisiteter kan kort oppsummeres slik:

Anti-RNP: Finnes hos alle med mixed connective tissue disease (MCTD), men kan også påvises ved mange andre bindevevssykdommer.

Anti-Sm: Er nær patognomonisk for SLE, men ses kun hos et mindretall av pasientene. Ikke sikkert relatert til kliniske manifestasjoner.

Anti-SS-A/Ro: Forekommer særlig ved Sjögrens syndrom, SLE og subakutt kutan lupus erythematosus. Ved primært Sjögrens syndrom er antistoffet assosiert med ekstraglandulære manifestasjoner og medfødt lupus/hjerteblokk.

Anti-SS-B/La: Har omtrent samme assosiasjon til sykdom som anti-SS-A, og ses meget sjelden uten samtidig anti-SS-A.

Anti-Scl-70: Svært spesifikt for systemisk sklerose, der det ses hos ca. 1/3 av pasientene og er assosiert med bl. a. lungefibrose.

Anti-Jo-1: Nær diagnostisk for myositt, der det påvises hos ca. 1/4 av pasientene og er assosiert med systemisk affeksjon.

Anti-dsDNA (anti – nativt DNA): Tilstedeværelse av slike antistoffer i høyere titre er nær patognomonisk for SLE. Anti-dsDNA-titer/-nivå kan hos noen pasienter med SLE, men ikke alle, reflektere sykdomsaktivitet.

Antistoffer mot centromer B: Er assosiert med en begrenset kutan form for systemisk sklerose, Raynaud-fenomener og CREST-varianten av systemisk sklerose.

Anti-ribosomalt P: Nær patognomonisk for SLE, men ses kun hos et mindretall av pasientene. Antistoffet er noe usikkert assosiert med affeksjon av CNS (psykose, depresjon) og lever.

Anti-PCNA: Svært spesifikt for SLE, men ses kun hos et mindretall av pasientene. Ikke sikkert relatert til kliniske manifestasjoner.

Anti-PM-Scl: Er assosiert med systemisk sklerose og myositter, event overlapsyndromer mellom disse.

Spesifisiteten for de ulike assosierte sykdommene øker med antistoffstyrken. Hyppigheten av positiv ANA uten tilhørende sykdom øker med alderen.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,