Anti-TPO (P-TPO antistoff) Tyreoperoksidase antistoff (Anti-TPO)

– Anti-tyreoperoxidase antistoff, mikrosomalt antistoff

Indikasjoner
Mistanke om autoimmun tyreoiditt og ved subklinisk hypotyreose.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 60  •10^3 IU/L

Tolkning
Anti-TPO er antistoff rettet mot enzymet peroxidase i follikelcellene i skjoldbruskkjertelen. Høye verdier forekommer hos de fleste pasienter med autoimmun tyreoideasykdom, spesielt ved Hashimotos tyreoiditt. Testen er også ofte positiv ved Graves sykdom. 5 til 10% av personer uten kjent tyreoideasykdom har forhøyet anti-TPO, hyppigst hos kvinner. Forhøyet anti-TPO innebærer økt risiko for hypotyreose. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,