ANCA, Antistoff mot nøytrofilt cytoplasma-antigen (P-MPO-ANCA IgG og P-PR3-ANCA IgG)

 TEST296 logo

 

Bakgrunn
ANCA er en fellesbetegnelse for antistoffer mot ulike cytoplasmatiske antigener i nøytrofile granulocytter.

Indikasjoner
Mistanke om granulomatøs polyangiitt (Wegeners granulomatose), glomerulonefritter og vaskulitter.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Anbefalte vurderingsgrenser
anti-MPO: Negativ <3,5 IU/mL; Gråsone: 3,5 – 5,0 IU/mL; Positiv >5,0 x10E3 IU/L.
antiPR3: Negativ <2,0 IU/mL; Gråsone: 2,0 – 3,0 IU/mL; Positiv >3,0 x10E3 IU/L.

Tolkning
Anti-PR3 regnes som meget spesifikt for Wegeners granulomatose. Anti-MPO ses først og fremst ved rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN), Churg-Strauss’ syndrom og mikroskopisk polyangitt (MPA). For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , , ,