anti-tTG (IgA) (P-anti-tTG (IgA))

– Anti-tTGTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om gluten-indusert enteropati (cøliaki) og/eller dermatitis herpetiformis. Kontroll av behandling med glutenfri diett.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Ved screening for cøliaki må pasienten ikke ha stått på glutenfri diett

Referanseområde
< 7 U/mL (gråsone: 7 – 10 U/mL)

Tolkning
Positiv anti-tTG (IgA) indikerer høy sannsynlighet for cøliaki også når anti-deamidert gliadin (IgG) er negativ. Positiv anti-deamidert gliadin (IgG) og negativ anti-tTG (IgA) indikerer cøliaki hos barn < 5 år og ved IgA-mangel. Hos cøliakipasienter med IgA-mangel vil anti-tTG (IgA) være negativ. Fordi IgA-mangel forekommer ofte hos cøliakipasienter, kvantiteres total IgA når anti-tTG (IgA) rekvireres. Ved påvist mangel på IgA analyseres anti-deamidert gliadin (IgG). Hos pasienter ≤ 5 år blir anti-deamidert gliadin (IgG) alltid kvantitert sammen med anti-tTG (IgA). Denne kombinasjonen gir en meget høy sensitivitet og spesifisitet for cøliaki, både hos små barn og hos pasienter med IgA-mangel. IgA-antistoffer mot vevstransglutaminase har  en spesifisitet og sensitivitet på over 95 % ved ubehandlet gluten-indusert enteropati (cøliaki) og trolig noe lavere ved dermatitis herpetiformis.

Stikkord: ,