ApoB/ApoA-1 ratio (P- ApoB/ApoA-1 ratio)

Indikasjoner
Vurdering av kardiovaskulær risiko.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

   Økt risiko                           Ønskelig nivå                      
Kvinner: >0,8                               <0,60
Menn:     >0,9                               <0,70

Tolkning
Ratio Apolipoprotein B / Apolipoprotein-A1 anses å være et bedre mål for kardiovaskulær risiko enn tradisjonelle lipidprofiler.

Stikkord: , , , , , ,