ApoB/ApoA-1 ratio (P- ApoB/ApoA-1 ratio)

 

NLK-kode
NPU10238

Indikasjoner
Vurdering av kardiovaskulær risiko.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde                          
Kvinner: <0,8
Menn: <0,9

Tolkning
Ratio Apolipoprotein B / Apolipoprotein A1 anses å være et bedre mål for kardiovaskulær risiko enn tradisjonelle lipidprofiler.

Stikkord: , , , , , ,