ApoB/ApoA-1 ratio (P- ApoB/ApoA-1 ratio)

Indikasjoner
Vurdering av kardiovaskulær risiko.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde                 Ønskelig nivå                      
Kvinner: <0,8                               <0,60.
Menn: <0,9                                   <0,70.

Tolkning
Ratio Apolipoprotein B / Apolipoprotein-A1 anses å være et bedre mål for kardiovaskulær risiko enn tradisjonelle lipidprofiler.

Stikkord: , , , , , ,