Apolipoprotein A-1 (P-Apolipoprotein A1)

TEST296 logo– Apo A-1

NLK-kode
NPU19695

Bakgrunn
Indikasjon
Ikke sikkert klarlagt, men testen kan i framtiden få samme bruksområde som s-HDL-kolesterol eller erstatte s-HDL-kolesterol

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde                     Ønskelig nivå
Kvinner: > 1,15 g/L                       ≥ 1,25 g/L
Menn: > 1,05 g/L                          ≥ 1,15 g/L
Referanseområdet er hentet fra et materiale utarbeidet av Unilabs Stockholm og pakningsvedlegg Apolipoprotein A1, DiaSys, February 2009.

Tolkning
Apolipoprotein A-1 er det kvantitativt viktigste apolipoproteinet i HDL-partiklene, som har en nøkkelrolle i transport av kolesterol fra vevene til leveren.  Lav s-apolipoprotein A-1 indikerer økt risiko for hjerte/kar-sykdom. A-1 antas å gi tilleggsinformasjon i forhold til s-HDL-kolesterol.Høye verdier sees ved behandling med østrogener, antiepileptika, beta-2-stimulerende (bronkodilaterende) midler og ved regelmessig moderat alkoholinntak. Lave verdier er assosiert med bl.a. overvekt, hypertriglyceridemi, mangel på mosjon, røyking, bruk av noen beta-blokkere og tiazidbruk.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,