Apolipoprotein A1 (P-Apolipoprotein A1)

TEST296 logo– Apo A-1

Indikasjon
Ikke sikkert klarlagt, men testen kan i framtiden få samme bruksområde som s-HDL-kolesterol eller erstatte s-HDL-kolesterol

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde                     Ønskelig nivå
Kvinner: 0,76 – 2,14 g/L                       ≥ 1,25 g/L
Menn:    0,79 – 1,69 g/L                        ≥ 1,15 g/L

Tolkning
Apolipoprotein A-1 er det kvantitativt viktigste apolipoproteinet i HDL-partiklene, som har en nøkkelrolle i transport av kolesterol fra vevene til leveren.  Lav s-apolipoprotein A1 indikerer økt risiko for hjerte/kar-sykdom. A1 antas å gi tilleggsinformasjon i forhold til s-HDL-kolesterol.Høye verdier sees ved behandling med østrogener, antiepileptika, beta-2-stimulerende (bronkodilaterende) midler og ved regelmessig moderat alkoholinntak. Lave verdier er assosiert med bl.a. overvekt, hypertriglyseridemi, mangel på mosjon, røyking, bruk av noen beta-blokkere og tiazidbruk.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,