Apolipoprotein B (P-Apolipoprotein B)

– Apo B   TEST296 logo

NLK-kode
NPU22299

Indikasjoner
Vurdering av kardiovaskulær risiko og forstyrret lipidomsetning.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde                          Ønskelig nivå
< 1,5 g/L                                                 < 0,9 g/L (gråsone: 0,9 – 1,10 g/L)

Tolkning
På samme måte som for LDL-kolesterol er det en lineær sammenheng mellom s-apolipoprotein B og risikoen for hjerte-karsykdom. Høye verdier av apolipoprotein B sees ved uheldige kostvaner, familiær hyperkolesterolemi, hypotyreose og visse nyresykdommer. Lave verdier kan sees ved faste, malabsorpsjon, kreft, alvorlig leverskade, hypertyreose og ved medfødt hypo- eller abetalipoproteinemi.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,