Apolipoprotein B (P-Apolipoprotein B)

– Apo B   TEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av kardiovaskulær risiko og forstyrret lipidomsetning.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder                          Ønskelig nivå
Kvinner: 0,46 – 1,42 g/L                     < 0,9 g/L
Menn:     0,46 – 1,74 g/L                     < 0,9 g/L
0 – 12 md.:  0,35 – 0,90 g/L
1 – 14 år :      0,42 – 1,04 g/L
15 – 20 år jenter: 0,45 – 1,17 g/L
15 – 20 år gutter: 0,47 – 1,02 g/L

Tolkning
På samme måte som for LDL-kolesterol er det en lineær sammenheng mellom s-Apolipoprotein B og risikoen for hjerte-karsykdom. Høye verdier av Apolipoprotein B sees ved uheldige kostvaner, familiær hyperkolesterolemi, hypotyreose og visse nyresykdommer. Lave verdier kan sees ved faste, malabsorpsjon, kreft, alvorlig leverskade, hypertyreose og ved medfødt hypo- eller abetalipoproteinemi.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,