ASAT (P-ASAT)

– Aspartataminotransferase, AST, glutamat oksalat transferase, GOTTEST296 logo

NLK-kode

NPU19654

Indikasjoner
 Mistanke om levercelleskade.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
0 – 7 d:        26 – 100 U/L
1u – 12 md: 33 – 66 U/L
1 – 4 år:       25 – 56 U/L
5 – 8 år:      24 – 48 U/L
9 – 17 år:     17 – 43 U/L
Kvinner:        ≤ 35 U/L
Menn:            ≤ 45 U/L
Referanseområdene for voksne er hentet fra Nordic Reference Interval Project (NORIP) Scand J Clin Lab Invest 2004;64:271-84

Tolkning
Forhøyede verdier sees ved akutt hepatitt, annen leverparenkymskade, pankreatitt, skjelettmuskelsykdommer og skader, etter kirurgiske inngrep og ved hemolyse. Hos pasienter med alkoholbetinget leverskade(cirrhose) øker ASAT mer enn ALAT. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , , ,