ASTAF – Serologi

Antistafylosin-alfa-hemolysin (stafylokokk antistoff)

Indikasjon
Bør kun benyttes ved mistanke om alvorlige stafylokokkinfeksjoner, som f.eks. ved:
– traumer
– operative inngrep
– osteomyelitt
– endokarditt

Kliniske opplysninger
Se indikasjon. Prøve til bakteriologisk dyrkning bør foretrekkes.

Prøvetaking
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 -3 dager

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares med titer (IU/ml) og kommenteres ut fra titernivå og kliniske opplysninger.

Stikkord: ,