Øvre og nedre luftveier, øye og øre – Dyrkning

Indikasjon
Ved spørsmål om bakteriologisk infeksjon i øvre/nedre luftveier og øye.
Ved mistanke om Legionella pneumoni eller Pontiac feber: se veiledningen under «Legionella»

Kliniske opplysninger
Alle relevante kliniske opplysninger

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).
– Copan®Transportmedium gul kork (tykk pensel).
– Steril universalcontainer til flytende materiale.

   

Obs! Hvis det tas mer enn en prøve fra samme pasient, er det viktig å merke både remisse og prøve med prøvetakingssted.

Prøvetaking
Lokalisasjon:
– hals
– nese
– nasopharynx
– øye
– nedre luftvei, spesifiser materiale
– øre; ekstern otitt / sekret fra mellomøre

Prøvemateriale:
– Sekret / ekspektorat / bronkialskyllevæske

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
1 – 4 dager.

I noen tilfeller, som f.eks. ved funn av langsomtvoksende mikrober, kan svartiden bli noe lenger.

Besvarelse / tolkning
Prøver med patologiske funn besvares med bakterienavn og resistensbestemmelse.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,