Urin – Dyrkning og resistensbestemmelse

IndikasjonTEST296 logo
Symptomer på urinveisinfeksjon.

Kliniske opplysninger
– blærepunksjon / RIK
– KAD
– poseprøve fra barn
– residiv
– antibiotikabehandling, ab-allergi
– graviditet
– pyelonefritt
– asymptomatisk bakteriuri
– tidligere innsendt prøve
– evt. annet

Prøvetakingsutstyr
– Steril universalcontainer med borsyre.
– V- Monovette med borsyre

_MG_1122  _MG_1120
Det er viktig at det fylles urin opp til merket på glasset for å oppnå korrekt borsyrekonsentrasjon (1,8%). Dersom bare halv mengde urin, anbefaler vi å halvere mengden borsyre. Husk å opplyse om dette i felt for kliniske opplysninger.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
– urin midtstrømsprøve
– urin stått i blæra > 4 timer
Dersom prøven er tatt på annen måte, må dette opplyses om i felt for kliniske opplysninger.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid:  48 timer. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Prøver med signifikant bakteriefunn besvares med bakterienavn, mengde (bakterier/ ml. urin) og resistensbestemmelse.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,