Urin – Dyrkning

IndikasjonTEST296 logo
Symptomer på urinveisinfeksjon.

Kliniske opplysninger
Alle relevante kliniske opplysninger skal følge prøven. F.eks. residiv, graviditet etc.

Prøvetakingsutstyr og prøvevolum
– V- Monovette med borsyre
– Steril universalcontainer med borsyre.

Det er viktig at det fylles urin opp til merket på glasset for å oppnå korrekt borsyrekonsentrasjon (1,8%). Dersom bare halv mengde urin, anbefaler vi å halvere mengden borsyre. Husk å opplyse om dette i felt for kliniske opplysninger.

_MG_1120 _MG_1122

Prøvetaking 
Prøvemateriale
– Urin midtstrøms prøve som har stått i blæren > 4 timer. Viktig med god vaskerutine rundt urinrørsåpning for å unngå forurensning.
– Dersom prøven er tatt på annen måte, må dette opplyses om i felt for kliniske opplysninger. F.eks. blærepunksjon, RIK, KAD, poseprøve fra barn, nefrodren, pyelostomi

Se NOKLUS fagartikkel for prøvetakingsveiledning

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Prøver med signifikant funn av uropatogene bakterie  besvares med bakterienavn, mengde (bakterier/ ml. urin) og resistensbestemmelse.

Ved funn av betahemolytiske streptokokker gruppe B i urin fra gravide, vil vi oppgi funnet til rekvirent.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,