Sår; hud og slimhinner – Dyrkning og resistensbestemmelse

Indikasjon
Ved spørsmål om bakteriologisk sårinfeksjon i hud og slimhinner

Kliniske opplysninger
Aktuelle opplysninger som må følge prøven kan være;

Prøvetakingssted og type sår
– overfladisk / dyp infeksjon
– brannsår
– leggsår
– abcess
– postoperativt sår (dypt / overfladisk), hvor lenge etter en operasjon er prøven tatt.
– informer om prøven er tatt under operasjon.
– infeksjon fra serøse hulrom (pleura, peritoneum, ledd)
– mistanke om aktinomykose (spiral, etc.)

Andre relevante kliniske opplysninger kan være:
– antibiotikabehandling, ab-allergi
– diabetes
– nedsatt immunforsvar / sirkulasjon
– fremmedlegeme
– dyrebitt

Ut fra kliniske opplysninger vil laboratoriet velge adekvate undersøkelser som f.eks. anaerob dyrkning.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).
– Copan®Transportmedium oransje kork (tynn pensel).
_MG_1105 _MG_1101
Hvis det tas mer enn en prøve fra samme pasient, er det viktig å merke både remisse og prøve med prøvetakingssted.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Puss / sekret / aspirat

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2 – 4 dager.

I noen tilfeller, som f.eks. ved funn av langsomtvoksende mikrober, kan svartiden bli noe lenger. Laboratoriet vil tilstrebe å holde rekvirenten underrettet med midlertidig besvarelse.

Besvarelse / tolkning
Prøver med patologiske funn besvares med bakterienavn og resistensbestemmelse.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,