Sårpatogene bakterier – dyrkning

Indikasjon
Ved spørsmål om overflatisk og dyp bakteriologisk sårinfeksjon

Kliniske opplysninger
Alle relevante kliniske opplysninger (f.eks. diabetes, lokalisasjon, sårtype etc.)

Ut fra kliniske opplysninger vil laboratoriet velge adekvate undersøkelser som f.eks. anaerob dyrkning.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).
– Copan®Transportmedium oransje kork (tynn pensel).
– Steril container
_MG_1105 _MG_1101
Obs! Hvis det tas mer enn en prøve fra samme pasient, er det viktig å merke både remisse og prøve med prøvetakingssted.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Puss / sekret / aspirat

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2 – 4 dager.

Ved funn av langsomtvoksende mikrober, kan svartiden bli noe lenger. Laboratoriet vil tilstrebe å holde rekvirenten underrettet med midlertidig besvarelse.

Besvarelse / tolkning
Prøver med patologiske funn besvares med bakterienavn og resistensbestemmelse.

Staphylococcus aureus er en av  de mest vanlige sårpatogene bakterier. Enkelte S. aureus stammer kan produsere et cytotoksin (Panton-Valentine leukocidin-PVL) som kan være assosiert til residiverende hudabscesser.
Ved indikasjon undersøkes bakterien for PVL gen med molekylærbiologisk metode.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,