Sår; hud og slimhinner – Dyrkning og resistensbestemmelse

Indikasjon
Ved spørsmål om bakteriologisk sårinfeksjon i hud og slimhinner

Kliniske opplysninger
Aktuelle opplysninger som må følge prøven kan være;

Prøvetakingssted og type av sår  (f.eks: operasjonssår, dyp/overfladisk sår, dyrebitt, etc.)
Andre relevante kliniske opplysninger kan være:
– residiverende hudinfeksjoner (PVL cytotoksin)
– antibiotikabehandling, ab-allergi
– diabetes
– nedsatt immunforsvar / sirkulasjon
– fremmedlegeme

Ut fra kliniske opplysninger vil laboratoriet velge adekvate undersøkelser som f.eks. anaerob dyrkning.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).
– Copan®Transportmedium oransje kork (tynn pensel).
_MG_1105 _MG_1101
Hvis det tas mer enn en prøve fra samme pasient, er det viktig å merke både remisse og prøve med prøvetakingssted.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Puss / sekret / aspirat

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2 – 4 dager.

I noen tilfeller, som f.eks. ved funn av langsomtvoksende mikrober, kan svartiden bli noe lenger. Laboratoriet vil tilstrebe å holde rekvirenten underrettet med midlertidig besvarelse.

Besvarelse / tolkning
Prøver med patologiske funn besvares med bakterienavn og resistensbestemmelse.
Staphylococcus aureus er en av  de mest vanlige sårpatogene bakterier. Enkelte S. aureus stammer kan produsere et cytotoksin (Panton-Valentine leukocidin-PVL) som kan være assosiert til residiverende hudabscesser.
Vi kan påvise PVL gen med molekulærbiologiske metode samtidig med meticillin-resistens-gen påvisning. Kliniske opplysninger er nødvendig på rekvisisjon dersom  du ønsker PVL-gen påvisning.

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,