Bilirubin, total (P-Bilirubin)

– TotalbilirubinTEST296 logo

Indikasjoner
Icterus, lever/gallevegssykdom og hemolytisk anemi.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Bilirubin, og især konjugert bilirubin, er lysømfintlig. Prøven oppbevares mørkt.

Referanseområder
Fødsel – 1 døgn: <100 µmol/L
1 – 2 døgn:           <140 µmol/L
3 – 5 døgn:           <200 µmol/L
1 md. – 18 år:          <17 µmol/L
> 18 år:                  5 – 25 µmol/L

Tolkning
Synlig icterus oppstår først når plasmakonsentrasjonen av bilirubin overstiger ca 40 μmol/L. S-bilirubin kan brukes for vurdering av leverfunksjon, men er en lite sensitiv indikator.  Konsentrasjonen kan ha prognostisk verdi ved bl.a. hepatitt og primær biliær cirrhose. Konsentrasjon >90 μmol/L indikerer dårlig prognose ved alkoholisk betinget hepatitt.
Gilberts syndrom kjennetegnes ved ukonjugert hyperbilirubinemi uten andre biokjemiske eller kliniske tegn på leversykdom. Hyperbilirubinemi utløses ofte av faste eller interkurrent sykdom, men bilirubin er sjelden høyere enn 50 μmol/L. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,