Blod i feces (F-Blod)

– «Hemo-Fec», «Hemoccult», blod i avføring

Unilabs, Medisinsk biokjemi mottar «Hemo-Fec»-prøver til analysering.

Indikasjon
Mistanke om blødning i mage-tarm-kanalen.

Prøvetaking
Det anbefales å undersøke dobbeltprøver i 3 avføringsprøver fra ulike dager. Diett- og prøvetakingsforskrifter er vedlagt prøvepakken.

Referanseområde
Negativ

Tolkning
«Hemo-Fec» gir positivt utslag i 10-35% av tilfellene med ca. 2 mL blod per 100 g feces og i 80-90% av tilfellene med ca. 5 mL blod per 100 g feces. Momentant positive tester er erfaringsmessig uttrykk for blødning, mens svakere positive utslag kan skyldes feilkilder.

Stikkord: , , , , ,