Blodutstryk (B-Differensialtelling)

– Differensialtelling

Indikasjoner
Utredning av anemier. Mistanke om leukemi. Mistanke om pseudotrombocytopeni.

Prøvetaking
EDTA fullblod eller ferdig ufarget utstryk.
Blodutstryk bør lages innen 2 timer (maksimum 6 timer) etter prøvetakingen. Dvs. at blodutstryk i mange tilfeller ikke kan bestilles på tilsendte prøver pga den lave holdbarheten. Ved lengre transportvei bør man sende inn et ferdig, ufarget utstryk for vurdering. Rekvirer samtidig B-hemoglobin og celletelling og anfør klinisk problemstilling på rekvisisjonen.

Referanseområde
Tekstet besvarelse.

Tolkning
Blodutstryket bedømmes og kommenteres av laboratorielege. For mer utfyllende beskrivelse av å lage blodutstryk, bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , ,