Bly (B-Bly)

– Pb

NLK-kode

NPU02572

Indikasjoner
Mistanke om blyforgiftning eller unormal eksponering.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområde
< 0,50 µmol/L

Tolkning
Forhøyede verdier tyder på blyforgiftning. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,