Bordetella pertussis DNA / Bordetella parapertussis DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om atypisk pneumoni / kikhoste.

Dersom det rekvireres PCR undersøkelse på luftveispatogener utføres og besvares analyse på alle 4 agens (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis).
PCR er en sensitiv og meget spesifikk analysemetode som gjør diagnostikken noe sikrere enn indirekte påvisning av agens vha serologi. PCR anbefales tidlig i sykdomsforløpet. Sensitiviteten til PCR undersøkelsen avtar med tiden og ved sykdomsvarighet på mer enn 4 uker bør derfor serologisk undersøkelse foretrekkes.

Se ellers
B. pertussis (kikhoste) IgG antistoff – Serologi
Chlamydia pneumoniae – PCR
Chlamydia pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi
Mycoplasma pneumoniae – PCR
Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket.
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.

Copan_UTMRT_virus_komprimert
Riktig prøvetaking ved nasopharynx prøver til luftveis PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager.
Utenom sesong kan prøvesvaret ta noe lenger tid.

Besvarelse / tolkning

Prøvene besvares Positiv / Negativ for Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis.
Analysen Bordetella parapertussis er ikke akkreditert.

Enkelte prøver kan inneholde stoffer som hemmer PCR analysen. I disse tilfellene ber vi om ny prøve.

Ved påvisning av Bordetella pertussis er prøven meldepliktig til MSIS. Unilabs Laboratoriemedisin sender meldeskjema sammen med prøvesvaret til rekvirent. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Bordetella parapertussis kan være årsak til pertussislignende symptomer. Det foreligger lite dokumentasjon omkring behandling ved funn av Bordetella parapertussis. Den eksisterende dokumentasjonen indikerer imidlertid både signifikant behandlingseffekt samt reduksjon av smittepresset.
På bakgrunn av dette, anbefaler vi kurativ/forebyggende behandling som skissert for Bordetella pertusssis/kikhoste i de «nasjonal faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten».

Kilde:
1. Koepke et al. Clin Infect Dis. 2015 Nov 1;61 (9): 1421-31. Widespread Bordetella parapertussis Infections-Wisonsin, 2011-2012: Clinical and epedemiologic features and antibiotic use for treatment and prevention.
2. Nasjonal faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Stikkord: , , , , , , ,