Bordetella pertussis DNA / Bordetella parapertussis DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om atypisk pneumoni / kikhoste.
Parapertussisinfeksjon gir vanligvis en mildere form for kikhoste.

For mer informasjon om Bordetella pertussis / B. parapertussis infeksjoner: LINK smittevernveileder

PCR er en meget sensitiv og spesifikk analysemetode som anbefales tidlig i sykdomsforløpet. Sensitiviteten til PCR undersøkelsen avtar med tiden og ved sykdomsvarighet > 4 uker anbefales serologisk undersøkelse for
B. pertussis.

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag og vaksinasjonsstatus.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket.
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.

Prøvene må merkes med pasientdata og prøvetakingsdato.

Dersom det er ønskelig å undersøke på flere luftveisagens med PCR er det tilstrekkelig med et prøveglass.

Luftveisviruspakken detekterer; adenovirus, humant metapneumovirus, influensa A og B,  parainfluensa 1-4, rhinovirus, RSV og SARS-CoV-2.

Luftveisbakteriepakken detekterer; Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae.

Riktig prøvetaking ved nasopharynx prøver til luftveis PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning

Prøvene besvares PÅVIST / Ikke påvist for Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis.
Analysen Bordetella parapertussis er ikke akkreditert.

Påvisning av Bordetella pertussis er nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , , , , , ,