Bordetella pertussis DNA / Bordetella parapertussis DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om atypisk pneumoni / kikhoste.

For mer informasjon om Bordetella pertussis / parapertussis infeksjoner se: Smittevernveilederen, FHI

Dersom det rekvireres PCR undersøkelse på luftveispatogener utføres og besvares analyse på alle 4 agens (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis).
PCR er en meget sensitiv og spesifikk analysemetode som anbefales tidlig i sykdomsforløpet. Sensitiviteten til PCR undersøkelsen avtar med tiden og ved sykdomsvarighet > 4 uker anbefales serologisk undersøkelse.

Se ellers
B. pertussis (kikhoste) IgG antistoff – Serologi
Chlamydia pneumoniae – PCR
Mycoplasma pneumoniae – PCR
Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket.
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.


Riktig prøvetaking ved nasopharynx prøver til luftveis PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning

Prøvene besvares Positiv / Negativ for Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis.
Analysen Bordetella parapertussis er ikke akkreditert.

Påvisning av Bordetella pertussis er nominativt meldepliktig til MSIS.

Bordetella parapertussis gir vanligvis en mildere form av kikhoste. Det foreligger lite dokumentasjon omkring behandling ved funn av Bordetella parapertussis. Den eksisterende dokumentasjonen indikerer imidlertid både signifikant behandlingseffekt samt reduksjon av smittepresset.
På bakgrunn av dette, anbefaler vi kurativ/forebyggende behandling som skissert for Bordetella pertussis/kikhoste i de «nasjonal faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten».

Kilde:
1. Koepke et al. Clin Infect Dis. 2015 Nov 1;61 (9): 1421-31. Widespread Bordetella parapertussis Infections-Wisonsin, 2011-2012: Clinical and epedemiologic features and antibiotic use for treatment and prevention.
2. Nasjonal faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Stikkord: , , , , , , ,