Bordetella pertussis / parapertussis / holmesii DNA

IndikasjonTEST296 logo
Langvarig hoste, mistanke om kikhoste eller atypisk pneumoni.
Infeksjon med B. parapertussis / holmesii kan være årsak til en mildere form av kikhoste.

For mer informasjon om Bordetella-infeksjoner: LINK smittevernveileder

PCR er en meget sensitiv og spesifikk analysemetode som anbefales tidlig i sykdomsforløpet. Sensitiviteten til PCR undersøkelsen avtar med tiden og ved sykdomsvarighet > 4 uker anbefales serologisk undersøkelse for B. pertussis.

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag og vaksinasjonsstatus.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket.
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.

Prøvene må merkes med pasientdata og prøvetakingsdato.

Dersom det er ønskelig å undersøke på flere luftveisagens med PCR er det tilstrekkelig med et prøveglass.

Luftveisviruspakken detekterer; adenovirus, humant metapneumovirus, influensa A og B,  parainfluensa 1-4, rhinovirus, RSV og SARS-CoV-2.

Luftveisbakteriepakken detekterer; Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Bordetella holmesii, Chlamydophila pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae.

Riktig prøvetaking ved nasopharynx prøver til luftveis PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning

Prøvene besvares PÅVIST / Ikke påvist for Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis og Bordetella holmesii.
Analysen Bordetella parapertussis og Bordetella holmesii er ikke akkreditert.

Påvisning av Bordetella pertussis er nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , , , , , ,