Borrelia IgG / IgM antistoff – Serologi

Lyme borreliose, flåttbåren sykdom

Indikasjon
Klinisk mistanke om borreliose og senmanifestasjoner: neuroborreliose, artritt, lymfocytom, karditt og akrodermatitt, (ACA, acrodermatitis chronica atrophicans).

Ikke indikasjon for undersøkelse:
Flåttbitt (uten symptomer), erytema migrans, utredning av diffuse sykdomsbilder og behandlingskontroll.

Klikk her for mer informasjon om Lyme borreliose (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, informasjon om flåttbitt og symptomvarighet.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med tallverdi og utfyllende kommentar.

Stikkord: , , ,