Borrelia IgG / IgM ImmunoBlot – Serologi

Indikasjon
Konfirmasjonstest ved svake reaktive verdier i primærserologien.
Analysen kan kun rekvireres av laboratorielege.

Se ellers
Borrelia IgG / IgM antistoff

Svartid
Analysen utføres fortløpende ved behov etter vurdering av laboratorielege.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Ikke påvist / Påvist, og tolkes sammen med Borrelia IgG / IgM antistoff testen.

Stikkord: , , , ,