Borrelia IgG / IgM ImmunoBlot – Serologi

Borreliose

Indikasjon
Konfirmasjon ved svak reaktive verdier i primærserologien.
Ved sterk klinisk mistanke om Borreliose og negativ funn i primærserologien.
Immunoblot gir mulighet til å undersøke på flere borrelia antistoffer og kan derfor gi nyttig tilleggsinformasjon i forhold til resultatet i primærserologien.

Se ellers
Borrelia IgG / IgM antistoff

Kliniske opplysninger
Vennligst angi relevante kliniske opplysninger.

Spesielt interessant for laboratoriet er når tid i sykdomsforløpet prøven er tatt.

Prøvetaking
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr

Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.

Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
5 – 10 dager.

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares Positiv / Negativ, og tolkes sammen med Borrelia primærtest.

Stikkord: , , , ,