C-peptid (P-C-Peptid)

– Insulin C-peptid, Connecting peptide insulinTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av uklar hypoglykemi. Mistanke om insulinom. Vurdering av sekresjon av insulin ved diabetes mellitus og insulinresistens.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
300 – 2400 pmol/L (Ikke-fastende verdier.)
For fastende ikke-diabetikere er referanseområdet 300 – 800 pmol/L.

Tolkning
Høye verdier sees ved insulinom, insulinresistens, type 2 diabetes mellitus, hyperglykemi, nyresvikt og adipositas. Pasienter med insulinom vil ha forhøyet konsentrasjon av både C-peptid, proinsulin og insulin i serum. Lave verdier sees ved type I diabetes mellitus, hypoglykemi fremkalt av eksogent tilført insulin og etter kirurgisk fjerning av pankreas.

Ved utredning av insulinmangel og insulinresistens anbefales følgende beslutningsgrenser:
Insulinresistens: Fastende C-peptid >1400 pmol/L.
Insulinmangel: Måltidsstimulert C-peptid økning <1000 pmol/L (må ha en fastende verdi  som utgangspunkt).

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,