C-peptid (P-C-Peptid)

– Insulin C-peptid, Connecting peptide insulinTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av uklar hypoglykemi. Mistanke om insulinom. Vurdering av sekresjon av insulin ved diabetes mellitus og insulinresistens.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Prøven bør tas fastende.

Referanseområder
300 – 2400 pmol/L (Ikke-fastende verdier.)
For fastende ikke-diabetikere er referanseområdet 300 – 800 pmol/L.

Tolkning
Høye verdier sees ved insulinom, insulinresistens, type 2 diabetes mellitus, hyperglykemi, nyresvikt og adipositas. Pasienter med insulinom vil ha forhøyet konsentrasjon av både C-peptid, proinsulin og insulin i serum. Lave verdier sees ved type I diabetes mellitus, hypoglykemi fremkalt av eksogent tilført insulin og etter kirurgisk fjerning av pankreas.

Ved utredning av insulinmangel og insulinresistens anbefales følgende beslutningsgrenser:
Insulinresistens: Fastende C-peptid >1400 pmol/L.
Insulinmangel: Måltidsstimulert C-peptid økning <1000 pmol/L (må ha en fastende verdi  som utgangspunkt).

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,