CA125 (P-CA125)

– Cancerantigen 125

Indikasjoner
Utredning og etterkontroll av ovarialcanser.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 35 kU/L

Tolkning
Høye verdier sees ved alle vanlige former for ovarialcanser. Forhøyede verdier sees også ved betennelser eller eksudater i pleura, perikard og peritoneum. Spredning av andre canserformer til pleura eller ovarier  kan gi høye verdier. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,