Vitamin D 25(OH) (P-Vit D)

– Calcidiol, 25-hydroksyvitamin D, 25-OH-D, Vitamin D 25-OHTEST296 logo

Indikasjoner
Vitamin D er indisert ved forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet, mistenkt vitamin D – mangel eller kontroll av behandling med vitamin D. Det er ikke anbefalt å måle vitamin D hos personer uten øket risiko for D-vitaminmangel. Ved påvist vitamin D – mangel og påbegynt substitusjonsbehandling har det vanligvis liten nytteverdi å gjenta måling av vitamin D før etter 3 måneder.

Prøvetaking
Serumrør  med gel.

Referanseområde
50 – 178 nmol/L

Tolkning
Ved Unilabs Laboratoriemedisin AS bruker vi en metode som måler totalkonsentrasjonen av Calcidiol, dvs. summen av 25-OH vitamin D3 + 25-OH vitamin D2. Calcidiol er et mål på kroppens vitamin D-lager. Ved verdier over ca. 375 nmol/L øker risiko for hyperkalsemi. Høye verdier ses oftest ved tilskudd med D2. Lave verdier sees ved Vitamin D – mangel og kan skyldes lavt inntak av vitamin D, dårlig absorpsjon eller redusert soleksponering. Konsentrasjonen av 25-OH-D2 i serum er kun målbar hos personer som har tatt 25-OH-D2-tilskudd, eller spist mat som er tilsatt Vitamin D2. Ved konsentrasjoner under 50 nmol/L er s-PTH ofte forhøyet, noe som øker mobilisering av kalsium fra skjelettet og risikoen for osteoporose. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,