Kalprotektin (F-Kalprotektin)

– Fe-Cal-test

Bakgrunn

Kalprotektin er et sinkbindende protein med antimikrobiell effekt. I feces kommer kalprotektin fra aktiverte eller døde granulocytter fra slimhinneoverflaten i mage-tarm-kanalen. Konsentrasjonen av kalprotektin i feces øker ved inflammasjon i tarmen. Feces er et heterogent prøvemateriale, og høy biologisk variasjon må derfor påregnes for analysen.

Indikasjoner
Testen benyttes for å skille mellom organisk og funksjonell gastrointestinal sykdom med tanke på utvelgelse av pasienter til endoskopi, og som markør for sykdomsaktivitet og behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom. Testen skal ikke brukes i diagnostikk eller oppfølging av kreft i tarm.

Prøvetakingsrutiner
Pasientforberedelser: Ingen
Prøvetaking: Ca. 5 g feces (en teskje) sendes laboratoriet i sterilt glass som benyttes til fecesprøver. Prøven kan også brukes til påvisning av Helicobacter pylori antigen. Dersom begge analysene rekvireres elektronisk, skal begge etikettene festes på prøveglasset. Prøvetakningsutstyr bestilles via Unilabs laboratoriehåndbok www.labhandbok.no
Forsendelse: Prøven bør sendes med bud og ikke i posten.
Dersom det har gått mer enn 72 timer fra prøvetakningen til prøven ankom laboratoriet, kan dette medføre noe redusert sensitivitet.

Referanseområder
Barn under 6 mn.: < 500 mg/kg
Barn 6 mn. – 3 år: < 200 mg/kg
Barn 3 år – 4 år: < 75 mg/kg
Voksne og barn over 4 år: < 50 mg/kg

Kommentarer til referanseområder:
Det foreligger få studier på barn. Verdier over 400-800 mg/kg indikerer sannsynlig inflammasjon i tarm.

Tolkning
Vurdering av analyseresultater hos voksne:
50-100 mg/kg: Lav sannsynlighet for inflammasjon av betydning eller aktiv inflammatorisk tarmsykdom.
100-250 mg/kg: Lettere inflammasjon kan foreligge. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom kan kontrollprøve innen tre måneder vurderes. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for klinisk tilbakefall økt og ny kontrollprøve etter tre til seks måneder kan vurderes.
>250 mg/kg: Inflammasjon foreligger. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom bør pasienten følges opp. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom kan aktuell terapi ha utilstrekkelig effekt.

Forhøyede verdier kan også ses ved infeksiøse enteritter, ved antibiotikaindusert diare, divertikulitt og kreft i tykk- og endetarm.

Referanser

  1. Expert opinion for use of faecal calprotectin in diagnosis and monitoring of inflammatory bowel disease in1. daily clinical practice. Reenaers C et al. United European Gastroenterol J. 2018 Oct;6(8):1117-1125.
  2. From bench to bedside: Fecal calprotectin in inflammatory bowel diseases clinical setting. Mumolo MG et2. al. World J Gastroenterol. 2018 Sep 7; 24(33): 3681–3694.
  3. Fecal calprotectin in healthy children. Oord T, Hornung N. Scand J Clin Lab Invest. 2014;74:254–258

 

Stikkord: , ,