Kalsium (P-Kalsium)

– Ca, Kalsium; total-kalsium; kalsium total; total-calsium, calsium totalTEST296 logo

Indikasjoner
Screeningundersøkelse som tas på vide indikasjoner ved mistanke om forstyrrelser i kalsiumomsetningen, sykdom i skjelettet og glandulae parathyreoideae, ved nyrestein, uremi, tetani, vitamin D-mangel, residiverende duodenalsår, pankreatitt, sarkoidose, kreftsykdommer, uklare abdominalsymptomer, psykiske forstyrrelser og hodepine.
Når kalsium og albumin er rekvirert, blir albuminkorrigert kalsium kalkulert. Ved kalsiumkonsentrasjon <2,15 mmol/L eller >2,51 mmol/L vil albumin i serum automatisk bli rekvirert for beregning av albuminkorrigert kalsium. For mer nøyaktig bestemmelse av fritt kalsium må man ta eget prøveglass til Kalsium, fritt («ionisert»).

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
0 – 9 dager:              1,90 – 2,60 mmol/L
10 dager – < 2 år:    2,25 – 2,75 mmol/L
2 – < 18 år:               2,20 – 2,70 mmol/L
≥ 18 år:                     2,18 – 2,60 mmol/L

Resultater under 1,80 mmol/L og over 3,20 mmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Hyperkalsemi kan sees ved hyperparatyreoidisme, malign sykdom med eller uten metastaser til skjelettet, behandling med tiazider eller litium, sarkoidose, vitamin D-forgiftning, familiær hypokalsurisk hyperkalsemi og immobilisering. Hypokalsemi kan sees ved kronisk nyresvikt, hypoparatyreoidisme, vitamin D-mangel, magnesiummangel, akutt pankreatitt, septisk sjokk og osteoblastiske beinmetastaser. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , ,