Kalsium, albuminkorrigert (P-Kalsium albkorr.)

– Ca korrigert; Ca albuminkorrigert; Kalsium korrigert; Kalsium

Indikasjoner
Supplement til totalkalsium.

Referanseområder
>18 år:   2,20 – 2,62 mmol/L
Barn kan normalt ha litt høyere eller litt lavere verdier.

Tolkning
I plasma er om lag 40-50 % av kalsiumet bundet til proteiner, hovedsakelig albumin. Albuminkorrigert kalsium er en beregning av hva kalsium ville vært dersom s-albumin var normal.  Kalsium korrigert = Ca + [0,020 * (41,3 – s-albumin)]. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,