Kalsium i døgnurin (U-Kalsium pr. døgn)

– Ca, kalsium, U-Kalsium/d, døgnurin KalsiumTEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av urolithiasis. Skille mellom familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi og primær hyperparatyreoidisme.

Prøvetaking
2 mL av en godt blandet døgnurin samlet på beholder som er tilsatt 10 mL 6M saltsyre eller 25 mL 50 % eddiksyre. Oppgi døgndiurese!
Instruer om korrekt samling av døgnurin.

Referanseområde
2,5 – 8,0 mmol/døgn (kostavhengig).

Tolkning

Hyperkalsuri forekommer ved de fleste former for hyperkalsemi, uavhengig om denne skyldes økt parathormon-aktivitet eller ikke. Hypokalsuri ses ved hypokalsemi og ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , ,