Full blodcellestatus

– Complete Blood Count, Hemogram, CBC, CBC m/diff, Hemogram med differensialtelling

Bakgrunn
I våre analysemaskiner analyseres automatisk hemogram (CBC, complete blood count), som omfatter Hemoglobin (Hb), Leukocytter (LPK), Erytrocytter (EPK), Trombocytter (TPK), Hematokrit (EVF), MCH, MCV og MCHC når minst en av disse analysene er rekvirert. (Se nærmere opplysninger under de enkelte anayser.) Datasystemet registrerer og rapporterer kun analyser som er rekvirert. Når det rekvireres «Full blodcellestatus» analyseres og rapporteres også maskinell differensialtelling, absolutte verdier av Leukocytter: Neutrofile granulocytter, Lymfocytter, Monocytter, Basofile og Eosinofile granulocytter. Den maskinelle differensialtellingen erstatter i de fleste tilfeller manuell differensialtelling i utstryks-preparat. (Se også Blodutstryk eller Differensialtelling av leukocytter, maskinell.)
Ved maskinell differensialtelling «flagger» maskinen atypiske, ikke identifiserte celler (LUC, large unstained cells). Dette kan være atypiske mononukleære celler ved mononukleose eller mulige blaster. LUC-prosentandelen rapporteres ikke. Vi forsøker å avklare problemstillingen ved å fremstille og vurdere et blodutstryk når LUC er forhøyet og blodprøven er fersk.
Ved behov/ønske om spesiell vurdering av blodbildet må rekvirerende lege sende et ferskt utstrykspreparat og EDTA-blod til «Full blodcellestatus».
Laboratoriet vil vurdere tilsendt utstrykspreparat når det er indisert ut fra kliniske opplysninger og/eller patologiske funn i hemogrammet / maskinell differensialtelling.

Stikkord: , ,