CDT (P-CDT)

 

– Carbohydrate-deficient transferrinTEST296 logo

Bakgrunn
Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) mangler normalt forekommende sialinsyregrupper. Vanligvis er ca. 1 % av transferrinet disialotransferrin (CDT). Etter flere ukers inntak av mer enn 4-6 alkoholenheter daglig, kan CDT i serum øke. Opphører inntaket av alkohol, halveres CDT i løpet av 1-2 uker. Sensitiviteten blir ofte oppgitt til ca. 50 % og spesifisiteten til rundt 90 %, men er avhengig  av populasjonene som undersøkes.

Indikasjoner
Utredning av helseskadelig bruk av alkohol de siste 2 – 4 uker og oppfølging under behandling.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
<1,7 %

Tolkning
CDT kan også være forhøyet ved cirrhose forårsaket av kronisk hepatitt eller primær biliær cirrhose. Moderat økte verdier kan sees hos helt normale personer. Stoppes inntaket av alkohol, vil CDT halveres i løpet av 1-2 uker. På grunn av lav sensitivitet kombineres CDT ofte med andre markører som GT, ASAT, ALAT og fosfatidyletanol (B-PEth). For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,